İşletim Sisteminin Görevleri

İşletim sistemi hakkında geniş kapsamlı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İşletim sistemi nedir sorusunun yanıtını daha önce detaylı şekilde aktarmıştık. Şimdi de sizlere, işletim sisteminin görevleri hakkında bilgilerden söz edeceğiz. Detaylı olarak işletim sisteminin görevlerini ilerleyen bölümlerde bulabileceksiniz. Gerek bilgisayar, gerek televizyon, gerekse de kullanmakta olduğumuz web tabanlı sitelerin her birinde bir işletim sistemi var. Bu nedenle işletim sisteminin görevlerini yakından tanımalıyız.

İşletim Sisteminin Görevleri

İşletim sisteminin görevleri temel olarak beş tanedir. İşletim sistemi nedir sorusunun yanıtını verirken sizlere bu görevlerden söz etmiştik. Bir kere daha değinelim ve sonrasında her bir görevi teker teker tanıyalım:

■ İşlem ve süreç yönetimi
■ Bellek yönetimi
■ Giriş çıkış işlemleri yönetimi
■ Dosya ve klasör yönetimi
■ Hata durumlarını tespit etme ve güvenlik fonksiyonu oluşturma

İşlem Ve Süreç Yönetimi: İşlemci, RAM gibi donanım kaynaklarının, uygulamalar arasında paylaşımlı şekilde kullanılmasını sağlayan işletim sistemi fonksiyonuna, işlem ve süreç yönetimi adı verilmektedir.

Bellek Yönetimi: Bellek, bilgisayar için bir donanım kaynağıdır ve bu kaynağın adil ve verimli şekilde kullanılması durumu işletim sistemi tarafından yürüyülmekte olan bir süreçtir. İşletim sisteminin görevleri arasında yer alan bellek yönetimi bu sürecin ismidir.

Giriş Çıkış İşlemleri Yönetimi: Bilgisayardaki giriş ve çıkış işlemleri, bilgisayarın çevre birimleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısı ile çevre birimleri zaten giriş birimleri ve çıkış birimleri gibi isimler alır. Örneğin klavye bir giriş birimidir. Monitör ise çıkış birimi olarak belirtilmektedir. İşletim sistemi ile çevre birimleri arasında giriş ve çıkış işlemlerini düzenleme, işletim sisteminin görevleri arasında, giriş çıkış işlemleri yönetimi olarak isimlendirilmektedir.

Dosya Ve Klasör Yönetimi: Dosyaların bir klasör ya da dizin altında toplanması, isimlerinin değiştirilmesi, kopyalanmaları, silinmeleri, yerlerinin değiştirilmesi… gibi işlemler işletim sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir. Dosya ve klasör yönetimi, işletim sisteminin görevleri arasında bu işlemleri ifade etmektedir.

Hata Tespiti Ve Güvenlik Fonsiyonu Oluşturma: Bazen donanım, bazen de uygulamalarda hatalar ortaya çıkar ve bu hataların tespiti işletim sistemi tarafından gerçekleştirilir. Gerekli görülmesi gibi durumlarda kullanıcılar, söz konusu bu hatalara karşı uyarılırlar. Güvenlik fonksiyonu ise farklı kullanıcıların, asıl kullanıcının bilgisi dahilinde ya da haricinde dosya ve programları kullanmasını, değiştirmesini ve silmesini önlemek adına devreye giren işletim sisteminin görevleri arasında yer almaktadır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.