Bilgi Teknolojilerinin Faydaları

Bilgi teknolojileri nedir sorusunun yanıtını sizlerle sitemiz üzerinde paylaşmış ve bilginin üretilip toplanması, sonrasında biriktirilerek saklanması ve korunmasına yarayan araçlara genel olarak bilgi teknolojileri adının verildiğini belirtmiştik. Teknolojinin alt dalı olarak gelişmekte olan bilgi teknolojilerinin faydaları olduğu gibi zararlarının da olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Peki bilgi teknolojilerinin faydaları nelerdir?

Uygarlığın gelişmeye başladığı ilk günden bu yana haberleşme insanlar arasında büyük önem taşımaktadır. Duman ile iletişim, sonrasında mektupların güvercinlerle gönderilmesi, en sonunda da, tarih anlatan dizilerde izlediğimiz gibi, ulakların bir yerden bir yere mektup götürmesi gibi durumlar dünya üzerinde görülmüştür. Sonrasında ise telgraf, mektup, telefon, derken bilgisayar, cep telefonu… Haberleşme böylece daha kolay bir hal almış; önceden bir mektubun bir yerden bir yere ulaştırılması için haftalar; hatta aylar geçmesi gerekirken, şimdilerde iletişim anlık olarak sağlanabilmektedir.

Bu gelişmeyi bile bilgi teknolojilerinin faydaları arasında değerlendirebiliriz. Ancak istihdam açısından bakıldığında bu durum işsizliği de büyük ölçüde arttırmış bulunmaktadır. Bilgi teknolojilerinden değil de teknolojiden örnek vermek istersek: Bir insanın taşımacılığını yaptığı bir ürünün kat kat daha fazlası, gelişen teknoloji ile aynı anda taşınabilmektedir. Bu durum teknolojiye yönelerek, hem maddi kazanç; hem de zamandan kazanmayı olanaklı hale getirir. Peki ya taşımacılık işinden para kazananlar? Bilgi teknolojilerinin zararlarını buradan da rahatlıkla algılayabiliriz.

Konumuza dönecek olursak, bilgi teknolojilerinin faydalarını sizlere maddeler halinde sıralayalım.

Bilgi Teknolojilerinin Faydaları

■ İnternet sayesinde, bilgileri dünyanın bir ucundan diğer ucuna anında ulaştırabiliriz.
■ Bilgileri daha kolay depolayabilir, bunun için yerden tasarruf ederiz; aynı zamanda bilgilerin güvenliğini de sağlamış oluruz.
■ Bilgi teknolojilerinin faydaları sayesinde işleri çok daha hızlı yapabiliriz. Örneğin hesap yapabilmek için kalem ve kağıda artık ihtiyacımız yoktur. Çarpma, toplama gibi işlemleri bilgisayarımız ya da akıllı telefonumuz bizim adımıza yapar.
■ Eğitimde de bilgi teknolojileri ile sıklıkla karşılaşırız. Projeksiyon, episkop, televizyon… gibi cihazlar sayesinde, okullarda ders anlatmak çok daha kolay bir hal almıştır.
■ Televizyon, radyo, bilgisayar gibi cihazların hayatımıza girmesi ile birlikte, duygu, düşünce ve bilgilerimizi çok sayıda insana aktarabilmemiz kolaylaşmıştır.
■ Fotokopi cihazları sayesinde bilgilerin aynı anda kolayca çoğaltılması mümkündür.
■ Bilgi teknolojilerinin faydalarından bir diğeri de, haberlerden ve gündemden çok kolay bir şekilde haber sahibi olmamızdır. Araba ile bir yerden bir yere giderken radyo dinleyebiliriz.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.